องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 [ 26 พ.ย. 2564 ]1
2 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากสามแยกป้อมยามสระหนองจานเจี้ยวถึงบ้านรกฟ้า) [ 26 พ.ย. 2564 ]0
3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านหนองแวงไปบ้านหันเก่า) [ 26 พ.ย. 2564 ]0
4 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายสมจิตร เทวะรัตน์ ถึงบ้านนายยงค์ แทนกลาง) [ 20 ต.ค. 2564 ]11
5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชั้นพื้นทาง สายทาง นม.ถ.150-02 บ้านนานิคม-บ้านโคกสะอาด [ 12 ต.ค. 2564 ]12
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 11 ต.ค. 2564 ]0
7 ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]0
8 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2564 ]1
9 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ย. 2564 ]20
10 โครงการปรุงดิน ถิ่นนาข้าว ชาวด่านช้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48